“Week van Dementie 2022” in Baarle geselecteerd voor de Warmste Week van VRT

DE WARMSTE WEEK zet projecten in de kijker rond 1 centraal thema :”kunnen zijn wie je bent”. “DE WEEK VAN DEMENTIE” in Baarle zet daar helemaal op in en is één van de 200 geselecteerde projecten. Het werken met professionele kunstenaars en het brengen van de verhalen zodat de problematiek beter en breder in beeld komt, is de nieuwe insteek. Dat is net wat de jury ook enthousiasmeerde en waarom ze projectsubsidies vanuit De Warmste Week voor ons project ter beschikking stelt.

In 2015 initieerden de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeenschap, die ook een budget van de gemeenten ter beschikking heeft. Deze werkgroep bestaat uit een 10-tal geëngageerde vrijwilligers uit Baarle die het bewustzijn rond dementie willen verhogen in de Baarlese samenleving. De werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeenschap werkt sinds 3 jaar intensief samen met het plaatselijk cultuurcentrum. Samen dienden ze het projectdossier in.

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau willen van Baarle een dementievriendelijke gemeente maken. Elk jaar organiseren de vrijwilligers van de werkgroep Dementie Vrien-delijke Gemeenschap Baarle diverse activiteiten om de bewustwording rond de ziekte dementie te verhogen.  Zo hebben onder meer eerder al verschillende ondernemers en personeelsleden van de gemeenten trainingen gevolgd om dementie bij bezoekers en klanten vlotter te herkennen. De voorbije jaren organiseerden ze een kunsttentoonstelling, een filmvertoning en enkele theatervoorstellingen in het cultuurcentrum.

In de aanloop naar de nieuwe projectweek (september 2022) geven verschillende professionele kunstenaars creatieve workshops aan kinderen, jongeren en mensen met geheugen-problemen. Samen maken ze kunstwerken die geëxposeerd worden tijdens de Week van dementie in september 2022.  We werken verder aan de programmatie van een interactieve theatervoorstelling.  We brengen tot slot het ganse jaar lang verhalen van mensen met geheugenproblemen in beeld; net als de kinderen en jongeren die met de kunstenaars werken.  Het werken met kunstenaars en het brengen van de verhalen zodat de problematiek beter en breder in beeld komt, is de nieuwe insteek. Dat is net wat de jury ook enthousiasmeerde en waarom ze projectsubsidies vanuit De Warmste Week voor ons project ter beschikking stelt.

De jury van De Warmste Week:  “Het thema “kunnen zijn wie je bent” is heel breed en dat is bewust zo gekozen, want we willen een warme samenleving creëren voor iedereen. Het is heel leuk om te zien hoe creatief mensen zijn om iedereen te betrekken en zich thuis te laten voelen in onze samenleving. De projecten die we geselecteerd hebben, gaan altijd verder dan één individu, dus bij voorkeur projecten die een groep versterken in de samenleving. De projecten moeten bruggen bouwen in de samenleving en positieve verandering te weeg brengen.”

Het totale bedrag dat wordt ingezameld door De Warmste Week, zal door het DWW Fonds worden verdeeld onder de  200 projecten, onder andere dat in Baarle.

Je kan De Warmste Week op verschillende manieren ondersteunen: je kan geld doneren, je kan zelf een actie opzetten, je kan een digitaal vlammetje of een mondmasker kopen, een speciale pin bij je plaatselijk KBC-kantoor…

Zo helpen we elkaar samen.

De werkgroep is bijzonder trots dat ze mee geselecteerd zijn bij deze 200 Vlaamse projecten. Een fijne blijk van erkenning voor het engagement van de vrijwilligers.

Noot: De Warmste Week is de Vlaamse versie van Het Glazen Huis in Nederland.

Meer weten over alle projecten van De Warmste Week: www.dewarmsteweek.be