Doelstelling

Stichting Cultureel Centrum Baarle (CCB, voorheen SOB), bevordert en faciliteert sociale en maatschappelijke initiatieven en verleent medewerking aan culturele activiteiten in de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Hierbij worden de andere cultuuraanbieders en maatschappelijke partijen zoveel mogelijk betrokken. Om deze taak te kunnen uitvoeren stelt het cultuurcentrum de ruimte(n) hiervoor beschikbaar.

Verder stimuleert cultuurcentrum Baarle activiteiten en initiatieven die het sociale en culturele welzijn van de bevolking bevorderen. Zo mogelijk wordt samenwerking gezocht met andere cultureel maatschappelijk aanbieders.

Een groot aantal culturele en maatschappelijke gebruikers zijn in het cultuurcentrum Baarle gevestigd.

Het cultuurcentrum Baarle biedt de mogelijkheid van zaalverhuur.

In het cultuurcentrum Baarle worden jaarlijks een vijftigtal cursussen gegeven.

Het centrum beschikt over een ruimte met podium en faciliteiten waar concerten, toneelvoorstellingen, lezingen en andere culturele activiteiten worden gehouden.

Bij het cultuurcentrum Baarle kan men terecht voor kopieer en stencilwerk.