• Het cultuurcentrum vormt het cultureel-maatschappelijke hart van de lokale gemeenschap. De Bibliotheek en de Academie voor Muziek en Woord meegerekend komen er jaarlijks veel inwoners van Baarle voor één of andere activiteit naar het cultuurcentrum. De algemene doelstelling van de Stichting Cultureel Centrum Baarle is het bevorderen en onderhouden van alle wenselijke en sociale voorzieningen op cultureel en maatschappelijk gebied. Waar mogelijk of gewenst wordt samengewerkt met andere sociaal-culturele organisaties. We bieden zelf een breed cursusaanbod aan. Om het volgen van een cursus voor veel mensen mogelijk te maken, zijn de tarieven ten opzichte van een aantal andere aanbieders laag gehouden. Het in kleine groepen kunnen volgen van een cursus versterkt het gevoel van samenhorigheid. Alle cursussen worden gegeven in onze eigen infrastructuur. Daarnaast organiseren we een aantal lezingen over actuele onderwerpen. We experimenteren met een verbreding van onze eigen cultuuractiviteiten. We coördineren de Week van de Amateurkunsten. We werkten mee aan het Volksfeest bij de Opening van de Randweg. We nemen meer en meer een pro-actieve en sturende rol op in cultureel Baarle.
  • In het cultuurcentrum zijn permanent 10 culturele en maatschappelijke organisaties gehuisvest. Het gaat om de Bibliotheek, de Academie voor Muziek en Woord Noorderkempen, Stichting Jeugdwerk Baarle, EHBO vereniging Stichting Damiaan, Lokale Omroep Baarle, Stichting W-groep, Senioren Vereniging Baarle-Nassau, Stichting Plus, Harmonie St. Remi en de Belgische Ouderenbond OKRA. De EHBO vereniging verzorgt cursussen op verschilende avonden, de Harmonie geeft muzieklessen en houdt repetities, Plus biedt een muziek- en filmprogramma aan, het Jeugdwerk organiseert zowel in als buiten het gebouw uiteenlopende activiteiten, de Senioren Vereniging Baarle-Nassau onderneemt dagelijks activiteiten, de OKRA ongeveer twee maal per week, Omroep Baarle heeft haar radiostudio in ons gebouw en maakt verschillende boeiende live-programma’s.
  • Daarnaast is het mogelijk om een ruimte in het cultuurcentrum te huren. Van deze mogelijkheid wordt door een groot aantal maatschappelijke organisaties gebruik gemaakt.

De aula, de De La Salle zaal en andere ruimtes zijn op tal van momenten in gebruik voor culturele en maatschappelijke activiteiten en evenementen. Een willekeurige greep uit de lijst: diverse nieuwjaarsrecepties, diverse lezingen en presentaties van Heemkundekring Amalia van Solms, nieuwjaarsconcert St. Remi, concerten van Kamerkoor Terpander, schoolvoorstellingen, bijeenkomsten van Samana, Weight Watchers, diverse politieke partijen…Het GOB-plenair houdt er zijn vergaderingen. Er vinden koorrepetities plaats, maar ook activiteiten van De Zonnebloem, bloeddonoravonden, een vogeltentoonstelling en tal van andere activiteiten.

Ziekenfonds CM heeft haar wekelijkse zitdag op maandag. Het Vrijwilligerspunt, georganiseerd door Dorpsverbindster Eveline Beemster heeft twee dagen per week een vrije inloop op dinsdag en donderdag. Het Dorpsteam heeft een zitdag op donderdag.

De personeelsleden van het cultuurcentrum zorgden bij al deze diverse verhuringen voor een sterk kwalitatieve ondersteuning: mee nadenken over de organisatie, zaaltjes klaar zetten, tappen, propere infrastructuur…

We vervullen een wezenlijke en niet weg te denken sociale, culturele en maatschappelijke functie voor de twee gemeentes en haar bevolking.