Algemeen

Op deze pagina houden we iedereen graag op de hoogte van het proces van de nieuwbouw. Gemeente Baarle-Nassau, gemeente Baarle-Hertog en cultuurcentrum Baarle werken samen hard aan de realisatie van dit belangrijke bouwproject voor Baarle.

Heb je vragen, feedback, suggesties, opmerkingen… ?
Mail naar wim@cultuurcentrumbaarle.eu

Uniek project

Met de bouw van een nieuw cultuurcentrum realiseren de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau een uniek project. Een Belgische en Nederlandse gemeente bouwen samen een cultuurcentrum. Dat is op zich al speciaal, maar dan ook nog eens letterlijk op de grens van beide landen.

Locatie nieuw cultuurcentrum

Het huidige cultuurcentrum kan je vinden in de Pastoor de Katerstraat 5 -7 in Baarle, op de grens. Vandaar twee huisnummers: 5 is het Belgische huisnummer en 7 het Nederlandse.

Het nieuwe cultuurcentrum wordt ook op de grens gebouwd, iets verder op naast de Loswal. In vogelvlucht is dat ongeveer 100 meter verder.

Planning cultuurcentrum

De opening van het cultuurcentrum is gepland begin 2026.

Kostprijs bouwproject

Beide gemeenten hebben een maximale bouwkost van € 6,7 miljoen vastgesteld, evenredig verdeeld volgens de bevolkingsaantallen: 29,3 procent voor Baarle-Hertog en 70,7 procent voor Baarle-Nassau.

Kernteam

Het hele proces van de nieuwbouw wordt begeleid door een kernteam. Het kernteam telt 4 leden. Dominic Poelmans, diensthoofd grondzaken Baarle-Hertog, Jan Bras, projectleider Baarle-Nassau, Hans Verbessem, projectleider Sweco (extern adviesbureau) en Wim Vervoort, directeur cultuurcentrum Baarle.

Het kernteam begeleidt en bewaakt het hele proces om tot de nieuwbouw te komen. Ze werken zeer intensief aan alle nota’s, documenten, stukken die nodig zijn. Ze bereiden alles voor. De colleges en/of gemeenteraden van beide gemeenten + het bestuur van de stichting Cultureel Centrum Baarle beslissen uiteindelijk.

Bewoners nieuw cultuurcentrum

Verenigingen en clubs

Vele verenigingen en clubs wonen in het huidige gebouw, ze realiseren hier hun werking. Allen hebben ze nu een eigen exclusieve locatie. In het nieuwe gebouw delen ze de verschillende zalen. Het gaat om muziekvereniging Sint-Remi, Seniorenvereniging Baarle-Nassau, Lokale Omroep Baarle, stichting Jeugdwerk, EHBO Vereniging Sint Damiaan,              W-groep en stichting Plusetage.

Ze worden zoveel mogelijk betrokken bij het proces van de nieuwbouw. Het kernteam organiseert verschillende infosessies over diverse aspecten van het nieuwe cultuurcentrum.

Naast deze “vaste” bewoners maken heel wat andere verenigingen en clubs ook gebruik van de infrastructuur van het cultuurcentrum. En dat zal in het nieuwe gebouw niet anders zijn.

Professionele partners

Vier professionele partners ontplooien hun werking in het nieuwe gebouw. Dat zijn de huidige organisaties Theek 5, Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen en het cultuurcentrum zelf, aangevuld met Toerisme Baarle.

Uiteraard zijn ook deze partners betrokken bij de realisatie.

Wat wordt het nieuwe cultuurcentrum?

Het nieuwe cultuurcentrum:

  • is een laagdrempelig, uitnodigend open huis in zijn werking maar ook de infrastructuur straalt dit uit.
  • stimuleert samenwerking en kruisbestuiving tussen de verschillende gebruikers van het gebouw. Dit is zichtbaar in de werking en de infrastructuur.
  • is een duidelijk herkenbaar en aantrekkelijk baken voor inwoners, bezoekers en toeristen. Het gebouw is beeldbepalend voor de omgeving en Baarle.
  • geeft een vernieuwde dynamiek aan de nabije omgeving en zorgt voor een sterkere branding van het merk “Baarle”.
  • draagt bij aan het versterken van de sociale cohesie in Baarle.
  • geeft mee vorm aan één van de typische en unieke kenmerken van Baarle: de enclavesituatie en geeft aldus mee invulling aan het concept “Wereldhoofdstad van de enclaves”.
  • zorgt ervoor dat de inwoners van Baarle trotser, meer fier zijn op hun dorp.
  • zorgt voor groeikansen in het verenigingsleven en cultuur.
  • geeft de bezoeker (socio-)culturele mogelijkheden in de nabijheid.
  • speelt in op de noden van de gemeenschap en trekt de samenleving in het gebouw.