PRIKKELEN               PROBEREN              FACILITEREN           VERBINDEN

Cultuurcentrum Baarle wil het kloppend hart van cultureel Baarle zijn en zorgt voor verbinding met en tussen mensen. Cultuurcentrum Baarle ondersteunt mensen en zorgt er mee voor dat iedereen de nodige plek, ondersteuning en inspiratie hiervoor krijgt. We willen de huiskamer zijn voor iedereen uit Baarle en nabije omgeving. De aparte geografische situatie van ons enclave-dorp (België-Nederland) is een unieke meerwaarde. We zijn geen eiland en willen diep verankerd blijven in de Baarlese samenleving.  We willen iedereen uit Baarle elk jaar minstens 1 goede reden geven om het cultuurcentrum te bezoeken.

Cultuurcentrum Baarle prikkelt.

Het cultuurcentrum wil met een actueel aanbod mensen prikkelen en uitdagen. We zetten kunst en cultuur in als bindmiddel om de wereld te ontdekken. We vertrekken daarbij van de eigen belevingswereld van onze bezoekers, maar dagen hen ook uit om hun wereld te verbreden en op verkenning te gaan. We bieden een gevarieerde programmatie aan, bestaande uit podiumvoorstellingen, lezingen, cursussen en workshops, uitstappen… We hebben verder de ambitie om de gangmaker te zijn van het cultureel aanbod in Baarle. Ons gebouw is onze thuisbasis, maar we gaan Baarle ook in en trekken naar wijken en pleinen, naar verenigingen en buren. We halen dus de wereld binnen, maar gaan zelf de wereld ook in.

Cultuurcentrum Baarle probeert.

Het cultuurcentrum wil een broedplaats zijn, waar iedereen kan uitproberen en nieuwe initiatieven kan ontwikkelen. We ondersteunen deze experimenten en versterken ze waar het kan. We nemen nieuwe initiatieven niet over. De initiatiefnemer blijft eigenaar van het project.  We helpen iedereen op maat om het te realiseren. Bestaande initiatieven laten we niet aan hun lot over. We blijven deze koesteren omdat ze hun degelijkheid en meerwaarde voor Baarle al bewezen hebben.

Het cultuurcentrum wil zelf ook het experiment aangaan. We ontwikkelen nieuwe initiatieven. Op die manier houden we ons wakker, houden we de vinger aan de pols.  We spelen in op de veranderende samenleving.

Cultuurcentrum Baarle faciliteert.

Het cultuurcentrum faciliteert verenigingen, clubs, mensen uit Baarle en omgeving.  We willen het gebruik van het cultuurcentrum aanmoedigen en stimuleren. We zorgen ervoor dat iedereen zijn/haar activiteit in de beste omstandigheden kan realiseren. We streven een hoge kwaliteitsstandaard na. We stellen een divers palet van zalen en materialen ter beschikking. We bieden inhoudelijke, organisatorische en zelfs financiële ondersteuning aan.

Het cultuurcentrum is de fiere partner van verschillende organisaties die het cultuurcentrum als hun thuis, als hun huiskamer beschouwen. Deze vaste bewoners ontwikkelen hun werking vanuit hun eigen dynamiek en visie en het cultuurcentrum helpt hen graag in deze ontwikkeling.

Cultuurcentrum Baarle verbindt.

Het cultuurcentrum is een open huis voor jong en oud, van welke afkomst, sociale- of beroepsklasse ook, en is een ontmoetingsplaats waar het sociaal contact erg belangrijk is. Mensen ontmoeten er andere mensen met wie je indrukken en ervaringen kan uitwisselen. Bezoekers en gebruikers worden gastvrij ontvangen en betrokken bij de werking en organisatie. Het cultuurcentrum is een warme huiskamer voor elke inwoner en bezoeker van Baarle.

Het cultuurcentrum werkt aan en met een breed netwerk van organisaties en partners. Dit netwerk is zeer divers en bestaat uit partners uit verschillende sectoren: onderwijs, sport, jeugd, senioren, welzijn, kunst en cultuur… Elke partner heeft baat bij een samenwerking en kan toch zijn eigenheid bewaren. Daardoor versterken partners zich en verhoogt het cultuurcentrum zijn maatschappelijk draagvlak.