• Update 17 maart 2022     

De beide gemeenten en het cultuurcentrum stelden de gunningsdocumenten vast. De drie geselecteerde bouwteams kunnen nu aan de slag met het ontwerpen van het gebouw en het opmaken van de offertes. (lees meer)

  • Update 27 oktober 2022      Drie kandidaten

Tijdens de zomermaanden organiseerden we een open-call via Tenderned; dat is een online platform waarbij overheden tenders, opdrachten plaatsen. We plaatsten daar de opdracht om een nieuw cultuurcentrum te bouwen. De selectiefase is nu afgerond. Drie kandidaten zijn geselecteerd, ze voldeden allen aan de gestelde criteria. Deze bouwteams gaan de volgende fase in. Ze worden gevraagd om een ontwerp te maken en bijhorende offertes. (lees meer)

  • Update 1 juni 2023      Stopzetting gunningsprocedure

Wegens de hoge kostprijs hebben de gemeente Baarle-Hertog en Baarle-Nassau besloten om de gunningsprocedure stop te zetten. Samen met het cultuurcentrum beraden ze zich over de toekomst. (lees meer)

  • Update 14 juni 2024      Mogelijke samenwerking Bruheze Beheer b.v.

Na de stopzetting van de aanbestedingsprocedure in 2023 benaderde Bruheze Beheer beide gemeenten met het voorstel mee te willen denken bij de realisatie van een volwaardig cultuurcentrum voor de Baarlese gemeenschap. (lees meer)