Cultuurcentrum Baarle heeft enkele huisregels opgesteld voor een goede en vlotte organisatie van alle activiteiten. Deze huisregels zorgen er verder voor dat we met iedereen vlot samen de activiteit kunnen beleven.

Roken en vuur

 • We roken nergens in het gebouw, ook niet met een E-sigaret.
 • Het is niet veilig om een open vuur te maken of kaarsen te gebruiken. Dat doen we dus niet.

Je zaaltje of zalen

 • Je hebt een ruimte voor je activiteit gereserveerd en toegewezen gekregen. Voor jouw activiteit is dat jouw ruimte. Vele andere clubs organiseren tegelijkertijd een andere activiteit. Respecteer elkaar en loop dus niet zomaar een ander zaaltje in.
 • Met de beheerder van dienst maak je best afspraken voor de start van je activiteit. Je kan met hem/haar afspraken maken over de inrichting van de zaal, de drankjes, ons materiaal dat je wil gebruiken, het opruimen e.d. De beheerder zal je erover aanspreken, maar je mag uiteraard ook zelf het initiatief nemen.
 • Je laat de zaal achter zoals je ze gekregen hebt bij aanvang van je activiteit.
 • Duid best een begeleider of een verantwoordelijke voor je activiteit aan. Deze houdt dan alles goed in de gaten en zorgt voor een fijn verloop van de activiteit.
 • Deze persoon is verantwoordelijk voor de activiteit, maar de beheerder is altijd de eindverantwoordelijke.
 • Schade die tijdens de activiteit aan onze infrastructuur of materialen wordt toegebracht, kan in rekening gebracht worden.

Veiligheid

 • Als je de zaal inricht of mee klaar zet, let je goed op de veiligheid. Handel als een goede huisvader.
 • Je houdt de gangen, toegangswegen en nooduitgangen altijd vrij.
 • Je duidt, afhankelijk van je activiteit één of meerdere calamiteiten-verantwoordelijken aan. Je meldt hun namen aan de beheerder van dienst.
 • De calamiteiten-verantwoordelijke start bij elke calamiteit de evacuatie of de hulpverlening. Hij/zij blijft als laatste om te kijken dat iedereen weg is. Iemand anders gaat de beheerder verwittigen.
 • Als de zalen ontruimd worden, ga je allemaal naar het verzamelpunt op de parking achter ons gebouw. Je kan dat punt herkennen aan het info-bord.
 • Bij een alarmmelding mag je nooit de lift gebruiken.

Extra maar zeker ook belangrijk

 • We verwachten van elke bezoeker en gebruiker dat zij of hij zich respectvol opstelt tegenover alle andere mensen in het cultuurcentrum. Agressief, discriminerend en aanstootgevend gedrag willen we niet tolereren.