maandag 19 juni 2023
Afgelopen

Dienstverlening belastingen in 2023

Elk jaar organiseert beweging.net voor zijn leden en sympathisanten een belastingservice. Het is een jaarlijkse gewoonte dat er zitdagen doorgaan voor het invullen en het berekenen van de belastingbrieven en dit dankzij de inzet van zijn vrijwilligers van de dienstverlening belastingen.

Om je een goede service te kunnen bieden, moet je ook alle documenten meebrengen om een correcte en juiste aangifte te kunnen doen. Deze documenten zijn onder andere:

  • De inkomstenfiches van het jaar 2022 met betrekking tot lonen, vakantiegeld, werkloosheid, ziekte, pensioen en brugpensioen, arbeidsongeval, enz.
  • Alle attesten over het jaar 2022 met betrekking tot leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, giften, kosten voor kinderopvang, onderhoudsuitkeringen, bewijs betalingen dienstencheques, bewijsstukken in verband met belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen en eventuele andere kosten die kunnen afgetrokken worden
  • Het attest van eventuele voorafbetalingen van belastingen in 2022
  • De aangifteformulier en de berekening van de belastingen van vorig jaar kan het invullen voor dit jaar eenvoudiger maken en sneller doen gebeuren. Deze documenten bevatten een aantal basisgegevens die telkens weer bruikbaar zijn.
  • Zeker mee te brengen als je al eerder van onze zitdagen gebruik maakte: het dubbel van uw aangifte inkomsten 2021, aanslagjaar 2022 mee + eventueel de berekening die onze medewerkers gemaakt hebben.

 

We doen de aangifte bij voorkeur (en enige mogelijkheid indien de aangifte vorig jaar reeds digitaal ingediend werd) via TAX-ON-WEB. Hiervoor moet je zeker je (elektronische) identiteitskaart meebrengen en deze van iedere belastingplichtige waar je een belastingbrief van bij hebt. Voor echt paren/wettelijk samenwonenden deze dus van man en vrouw of partner en de bijbehorende pincodes zodat je deze kan ingeven bij de aangifte. Eventueel kan je ook gebruikmaken van de ItsMe maar dan installeer en activeer je de app thuis best vooraf (met bankkaart of kaartlezer)

 

Voor meer informatie surf naar: www.beweging.net

Het evenement is afgelopen.

Datum

maandag 19 juni 2023
Afgelopen

Tijd

14:00 - 17:00

Comments are closed.