WELKOM OP DE GEMEENSCHAPSVERGADERING

Jullie wonen met jullie organisatie in het cultuurcentrum Jullie maken vaak gebruik van onze infrastructuur. Jullie komen op bezoek.

Daarom nodigen we jullie uit en ben je meer dan welkom.

Onze gemeenschapsvergadering van donderdag 30 november 2023 om 19h30 in de Aula van cultuurcentrum Baarle, Pastoor de Katerstraat 5-7, Baarle.

AGENDA

Opening

Actieplan 2024

We bekijken met de aanwezigheden welke accenten we in 2024 kunnen leggen.

Nieuwbouw cultuurcentrum                                                                                                                                

We geven een stand van zaken van het proces.

Ontwerpbegroting 2024

De ontwerpbegroting 2024  van het cultuurcentrum wordt ter stemming voorgelegd op de enclaveraad van december. We geven duiding bij deze ontwerpbegroting.

Bestuurssamenstelling

We overlopen de samenstelling van het Bestuur. Fenneke van den Heuvel zetelt namens de gemeenschapsvergadering in het bestuur. Haar mandaat eindigt eind december 2023. We zoeken een nieuwe bestuurder.

Rondvraag

NA AFLOOP

We nodigen jullie graag uit op één of meerdere drankjes na de vergadering. Tijdens de receptie is tafelgoochelaar JOHN MAGIC te gast die iedereen zal verwonderen en verrassen.

TIP

Stuur ons een mailtje om te laten weten of en met hoeveel mensen je erbij bent. Meld ook je vereniging/club/organisatie als je namens hen komt. Dan hebben we zeker genoeg drankjes in huis.

wim@cultuurcentrumbaarle.eu