Informatieavond centrumplan drukbezocht

Donderdag 11 januari hebben veel inwoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het cultuurcentrum Baarle het nieuwe centrumplan te bekijken en daar vragen over te stellen. Vanuit verschillende standpunten werden en kritische vragen gesteld. Uiteindelijk is het plan als volgt verder uitgewerkt: (bron HLN.be 15-01-2024)

Centrum van Baarle moet nog meer charme krijgen met een groen dorsplein met allure

De gemeentebesturen van Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog stelden in 2021 samen een masterplan op om het centrum volledig herin te richten. Er kwam ook een gemeenschappelijk mobiliteitsplan voor de twee gemeentebesturen met onder meer zones 30 en fietsstraten, iets wat ze in Nederland eigenlijk niet kennen. De voorbije jaren werden de Generaal Maczeklaan, de Leliestraat, Hoogbraak en het Sint-Annaplein al (gedeeltelijk) vernieuwd. De werken in de Kapelstraat zijn nog volop bezig maar zouden dit jaar afgerond moeten zijn.

Wat gaat er nu veranderen? De openbare ruimte wordt anders ingedeeld, de wegverharding wordt vernieuwd, meer ruimte voor groen, (bomen en plantvakken) vervanging van de openbare verlichting en waar nodig ook de riolering. De rijbaan wordt versmald om zo de zone 30 beter af te dwingen en op de kruispunten komen verhoogde plateaus.
Nieuwstraat

De rijbaan wordt daar 5,80 meter breed met een middenstrook van 80 centimeter. De huidige breedte is 6,10 meter. Er zullen twee laad- en loszones worden voorzien: een voor de winkels en een aan de Desirée Geeraertstraat. Aan de noordzijde komen er geen parkeervakken. Het voetpad heeft een breedte die varieert tussen 1,80 en 3 meter. “De kruispunten worden daar ook verhoogd aangelegd en er geldt een voorrang van rechts”, zegt schepen Philip Loots (N-VA). “Er wordt geen afzonderlijke oversteekplaats voor voetgangers voorzien. Het pleintje aan de kerk is geen gemeentelijke eigendom en is niet opgenomen in de plannen.”

Langs de rijbaan komen bomen en lage heesters. “We letten daarbij wel op het soort om kabels en leidingen niet te beschadigen op termijn”, zegt Loots. “Hier en daar zullen we het ook combineren met een zitelementen. Op de punten waar de straat verbreedt, voorzien we ook extra leibomen. Door de brede voetpaden kunnen inwoners ook geveltuintjes maken. Het is de bedoeling dat de Nieuwstraat een mooie groene entree van het dorp wordt.”

Molenstraat (deel 1)

De rijbaan wordt daar 5,80 meter breed met een middenstrook van 80 centimeter. De huidige breedte is 6,10 meter. Tot het kruispunt met A. van Solmstraat komen er aan de twee zijkanten parkeervakken omdat daar voldoende ruimte is. De voetpaden zijn tussen de 1,20 en 2,75 meter breed. Ook hier worden de kruispunten verhoogd ingericht, geldt de voorrang van recht en komt er geen voetgangersoversteekplaats. Net als de Nieuwstraat aan de andere kant, moet de Molenstraat een mooie groene entree worden van het centrum met ook hier ruimte voor bomen en lage heesters en af en toe een zitelement. Het gebied bij de pomp wordt ook groener. Ter hoogte van de begraafplaats komen er extra plantvakken, bomen, fietsenstallingen en een zitplek.

Molenstraat (deel 2) en Singel

De hoofdlijnen hier zijn meer herkenbaarheid van de unieke grenssituatie in Baarle, plantvakken, meer extra grote bomen als aanvulling op de bestaande leibomen, meer fietsparkeren, het behoud van de pomp op de huidige plaats. De bushaltes blijven ook behouden maar worden verplaatst richting de kerk. De rijbaan wordt 5,80 meter breed terwijl dat nu 6,5 tot 7,4 meter is en wordt gelijk aangelegd met het voetpad. In de bochten zal de straat iets breder zijn en er kom een speciale zone om te laden en te lossen. De aansluiting met de Sint-Annastraat vervalt. De terrassen worden afgebakend met aanduiding in de bestrating. Ook hier geldt het principe van voorrang van rechts en er komt géén voetgangersoversteekplaats.

“De dorpspomp behouden we ook op dezelfde plaats en er komt minder bestrating rond”, zegt Philip Loots. “We willen daar ook enkele openbare zitelementen plaatsen. Het moet een groen dorpsplein worden met een beetje allure. We gaan er ook voor zorgen dat de grenspaal exact op de grenslijn komt te staan. In de bestrating behouden we de plaquette net als de logo’s van de gemeenten. De grens zal aangeduid worden met witte kruisen in tegels van 30 op 30 en in de rijbaan met een arduinen band.”

Parkeren

In de projectzone zitten er momenteel 51 parkeerplaatsen waarvan 19 in de Nieuwstraat, 9 in het stukje Singel-Molenstraat en nog eens 23 (waarvan 1 voor mindervaliden) in de Molenstraat. Dat worden er na de heraanleg respectievelijk 10 en twee laad- en loszones (Nieuwstraat), twee (kort)parkeerplaatsen, een parkeerplaats voor mindervaliden en een laad- en loszone (Molenstraat-Singel) en 14 parkeerplaatsen (2 kort parkeren en 1 mindervalide) in de Molenstraat. In totaal dus 21 parkeerplaatsen minder. De ruimte wordt deels ingevuld door bredere stoepen, meer terrasruimte, zitplaatsen en fietsparkeren.

De informatieavond werd druk bijgewoond. Enkele inwoners vroegen om het pleintje aan de kerk mee heraan te leggen en om in het centrum meer parkeerplaatsen voor mindervaliden te creëren. Er werden ook vragen gesteld over de parking Baarle-Oost “Die parking staat voorlopig on hold”, zegt schepen Philip Loots. “Onze prioriteiten liggen nu eerst in de heraanleg van de drie centrumstraten.” Het gemeentebestuur beklemtoonde nogmaals dat er ook geen enkele richting komt in de Molenstraat wat ooit wel eens geopperd werd.