UITGESTELD! NIEUWE DATUM VOLGT

Interregionale bijeenkomst cultuurcentra, buurt- en gemeenschapshuizen in Nederland en België

“t Heft heeft samen met cultuurcentrum Baarle het plan opgevat om een interregionale bijeenkomst te organiseren voor buurt-gemeenschapshuizen die liggen in een straal van 25 km rond Baarle Hertog/Baarle Nassau.

Doel is om op een informele manier van gedachten te wisselen hoe en waar er verschillen zitten in de organisatie en de doelstellingen van deze huizen in België en Nederland.

Ook willen we polsen hoe de politiek staat ten opzicht van de huizen in België en in Nederland. Deze huizen zijn van groot maatschappelijk belang voor de leefbaarheid van een dorp /buurt. Het is dé plek voor ontmoeting, recreatie, scholing en steeds vaker ook voor gemeentelijke diensten en zorgvoorzieningen.

De dag wordt georganiseerd door cultuurcentrum Baarle samen met ’t Heft in het cultuurcentrum Baarle in Baarle Hertog

KORTE INTRODUCTIE VAN ’T HEFT EN HET CULTUURCENTRUM BAARLE

‘t Heft is een platform voor gemeenschapshuizen in Noord-Brabant. ’t Heft biedt ondersteuning aan gemeenschapshuizen. Onder andere met een schat aan informatie, trainingen en aantrekkelijk ledenvoordeel. ’t Heft geeft ondersteuning en advies en brengt huizen met elkaar in verbinding. Meer informatie over ’t Heft vind je op www.theft.nl.

Het cultuurcentrum Baarle biedt huisvesting aan Baarlese organisaties en verenigingen. Er worden culturele evenementen en cursussen georganiseerd en de lokalen worden voor uiteenlopende doelen verhuurd. Het cultuurcentrum Baarle is een vertrouwde ontmoetingsplaats voor talrijke culturele en maatschappelijke organisaties.

Op hun site www.cultuurcentrumbaarle.eu vind je een omvangrijke beschrijving van hun doelstellingen en activiteiten maar zeker ook een prachtige omschrijving van de geschiedenis van het gebouw en het centrum.

DATUM

De datum van deze bijeenkomst is op zaterdag 23 maart in het cultuurcentrum Baarle.

VOORLOPIG PROGRAMMA

10.30 uur

Wim Vervoort, Directeur van cultuurcentrum Baarle

Welkom en uitleg over het doel van deze dag en het programma

11.00 uur

Plenair

Piet Hein Jonkergouw, voorzitter ‘t Heft
Uitleg sociaal maatschappelijke ontwikkelingen

–        Ontmoeten

–        Elkaar leren kennen en vinden

–        Leefbaarheid

–        Opleiding et cetera

–        Rol en belang Overheid (we nodigen ook “de politiek”uit)

–        Gemeenschapshuis 2.0

Wim Vervoort
Inleiding hoe bovenstaand in België speelt en een voorbeeld  van een cultureel centrum in België.

Hans van Baal, bestuurslid ’t Heft
Inleiding  van de 4 O’s: Ontmoeten, Ontspanning , Ontplooiing en Opvang. Met voorbeeld De Pracht in Aalst-Waalre

12.00 uur

Lunch in cultuurcentrum Baarle

13.00 uur

Discussie in kleine groepen over aangereikte stellingen /vragen.  Voorstel is om vooraf een zelfscan te sturen aan de deelnemende huizen om die te laten invullen.  Hieruit destilleren we dan de rooie draad

14.00 uur

Koffiebreak

14.30 uur

Kleine excursie door de beide Baarles verzorgd door heemkundekring Amalia van Solms

15.30 uur

Afsluiting met borrel!!

Ben je als beheerder, bestuurslid of medewerker van een cultuurcentrum of gemeenschapshuis geïnteresseerd in het bijwonen van deze dag geef je dan op via onderstaande link:

Inschrijven interregionale bijeenkomst